Saturday, 03 June, 2023

Vil I styrke samarbejdet i jeres team?


 

Bliv klogere på hinanden som kollegaer med The Tribes persontype test

Hvis der i forvejen er lidt knas med samarbejdet i teamet, kan det forekomme som en svær udfordring, at få taget hul en konstruktiv dialog om det. Men der findes faktisk meget konstruktive og let tilgængelige værktøjer, der kan få jer godt i gang. På Charlottenlund Slot bor et teamudviklingsbureau – The Tribe – som tilbyder de rette værktøjer til udfordringen. Værktøjer der også kan bruges til at forbedre samarbejdet yderligere i et allerede velfungerende team. Det handler om at blive mere bevidste om jer selv og hinanden, som kollegaer, og de dynamikker, der typisk vil udspiller sig mellem jer på arbejdspladsen.

 

Teamudvikling med brug af personlighedstyper
The Tribe benytter i udgangspunktet to forskellige værktøjer til teamudvikling, som dog på væsentlige stræk ligner hinanden. Det ene system kaldes Praice og bygger på moderne hjerneforskning og positiv psykologi, det andet kendes som Enneagrammet og har en lang udviklingshistorie med baggrund i østlig visdom, som siden er forfinet også med input fra nutidig hjerneforskning og adfærdsanalyse. Begge systemer har det til fælles, at de har blik for de personlige netværk og arbejdsfællesskaber, vi hver i sær indgår i. Begge systemer har derfor den force, at de bevidstgør os om andre mennesker og dermed styrker empati, tillid og samarbejdsevner. Helt uundværlige kvaliteter i moderne high performance teams.

 

Team udvikling baseret på Jungianske arketyper

Praice tager afsæt i Jungianske arketyper, og har på den baggrund bygget et meget let tilgængeligt system op ved brug af positiv psykologi og indsigter fra moderne hjerneforskning. Det baserer sig på en individuel personlighedstype test, som har den helt store styrke, at det personlige – ofte kollegiale – netværk inviteres til også at besvare testen på dine vegne. Man bestemmer selv, hvem man inviterer til at Praice én, og med bare nogle få besvarelser får man et mere helt billede, end bare ens egen mavefornemmelse.

 

Faren ved klassiske type værktøjer, som DiSC, MBTI og JTI

Det er nemlig en fare ved de velkendte persontype værktøjer, ofte brugt til rekruttering, at respondenten simpelthen svarer det, man ved modtageren (firmaet) gerne vil høre. Den udfordring løser man med Praice. Også Enneagrammet overkommer det problem ved at fokusere langt mere på dynamikkerne mellem mennesker end på den enkeltes umiddelbare type. Der er selvfølgelig mange nuancer i begge systemer, som det bliver lidt for komplekst at komme ind på her, men pointen er, at The Tribe samarbejder med førende Enneagram eksperter, både nationalt og internationalt, som kan klæder jeres team på til at bruge Enneagrammet konstruktivt.

 

Hælder I til Praice eller Enneagrammet?

Uanset svaret på det spørgsmål er det en god ide at starte med simpelthen at kontakt de dygtige folk i The Tribe og få en snak om mulighederne. I kan også få en fornemmelse af, hvilken type personligheds test det kan indebære, ved at prøve en gratis Enneagram test her.