Saturday, 03 June, 2023

Hjælp dit barn med at tage beslutninger


Hjælp dit barn til selvhjælp

At støtte dit barn i at gøre tingene selv er grundlaget for selvstændighed. Engang imellem skal dit barn have en lille smule hjælp og assistance, for at nå målet og blive et selvstændigt barn. Et rigtig godt værktøj, når dit barn skal have lidt støtte er en piktogramtavle.

En piktogramtavle med magneter er et rigtig godt redskab til at hjælpe dine børn med at blive selvstændige. Du kan med hjælp fra tavlen vise, hvilke opgaver og aktiviteter, der ligger på den pågældende dag, og vise præcis hvad der forventes af dit barn, og dit barn kan selv se, hvad næste trin for dagen er.

Når du bruger piktogramtavlen i hverdagen, understøtter du således dit eget barns potentiale for at udvikle selvstændighed.

Hjælp dit barn med at tage beslutninger

Dagligdagen i familien er fyld af valg. Hvilken trøje skal jeg tage på? Spaghetti eller pizza? Og så videre. Når du lader dine børn foretage aldersmæssigt relevante valg igennem dagen, giver det dem en følelse af at de selv kan styre deres liv. Det faktum at de er med til at tage beslutninger medfører også efterhånden en større grad af selvstændig tænkning.

Alle børn har naturligvis behov for at lære at træffe deres egne beslutninger. At kunne veje for og imod en given beslutning. Når de træffer deres egne valg, er de også nødt til at tage ansvar for deres valg. De lærer herved at deres dårlige beslutninger, og de kan ikke bebrejde andre.

Det er vigtigt at bemærke, at du hele tiden skal huske at fortælle dine børn, at det er i orden at spørge andre til råds. Som forældre skal vi bare huske på, at vi ikke altid skal være en aktiv del af vores børns beslutninger.

Hjælp dine børn med problemløsning

Det kan godt være svært at lade være med at træde til, og gøre alt for vores børn, løse alle deres problemer. Men vi gør vores børn en bjørnetjeneste ved at gøre det. Processen med at gøre vores børn selvstændige, og lade dem klare ting selv inkluderer nemlig problemløsning.

I stedet for at løse alle problemer for dit barn, bør du i stedet hjælpe dem til, og give dem chancen for at finde gode løsninger selv. Du kan motivere dem til dette, ved at stille spørgsmål til de forskellige valgmuligheder de har i konkrete situationer. Dine børn for større selvtillid og tro på egne evner i forhold til at kunne håndtere lignende situationer i fremtiden.